Paradigm (pagrindinė forma): džiaugtis, džiaugiasi, džiaugėsi (RDF)

(I) džiaugiuosi
Tu (You) džiaugiesi
Jis/Ji (He/She) džiaugiasi
Mes (We) džiaugiamės
Jūs (You) džiaugiatės
Jie/Jos (They) džiaugiasi
(I) džiaugiausi
Tu (You) džiaugeisi
Jis/Ji (He/She) džiaugėsi
Mes (We) džiaugėmės
Jūs (You) džiaugėtės
Jie/Jos (They) džiaugėsi
(I) džiaugdavausi
Tu (You) džiaugdavaisi
Jis/Ji (He/She) džiaugdavosi
Mes (We) džiaugdavomės
Jūs (You) džiaugdavotės
Jie/Jos (They) džiaugdavosi
(I) džiaugsiuosi
Tu (You) džiaugsiesi
Jis/Ji (He/She) džiaugsis
Mes (We) džiaugsimės
Jūs (You) džiaugsitės
Jie/Jos (They) džiaugsis
(I) džiaugčiausi
Tu (You) džiaugtumeisi
Jis/Ji (He/She) džiaugtųsi
Mes (We) džiaugtumėmės
Jūs (You) džiaugtumėtės
Jie/Jos (They) džiaugtųsi
(I) -
Tu (You) džiaukis
Jis/Ji (He/She) -
Mes (We) džiaukimės
Jūs (You) džiaukitės
Jie/Jos (They) -
Nominative besidžiaugiantis
(džiaugiąsis)
besidžiaugianti
(džiaugiantis)
besidžiaugiantys
(džiaugiąsi)
besidžiaugiančios
(džiaugiančiosi)
Genitive besidžiaugiančio besidžiaugiančios besidžiaugiančių besidžiaugiančių
Dative besidžiaugiančiam besidžiaugiančiai besidžiaugiantiems besidžiaugiančioms
Accusative besidžiaugiantį besidžiaugiančią besidžiaugiančius besidžiaugiančias
Instrumental besidžiaugiančiu besidžiaugiančia besidžiaugiančiais besidžiaugiančiomis
Locative besidžiaugiančiame besidžiaugiančioje besidžiaugiančiuose besidžiaugiančiose
Nominative besidžiaugęs
(džiaugęsis)
besidžiaugusi
(džiaugusis)
besidžiaugę
(džiaugęsi)
besidžiaugusios
(džiaugusiosi)
Genitive besidžiaugusio besidžiaugusios besidžiaugusių besidžiaugusių
Dative besidžiaugusiam besidžiaugusiai besidžiaugusiems besidžiaugusioms
Accusative besidžiaugusį besidžiaugusią besidžiaugusius besidžiaugusias
Instrumental besidžiaugusiu besidžiaugusia besidžiaugusiais besidžiaugusiomis
Locative besidžiaugusiame besidžiaugusioje besidžiaugusiuose besidžiaugusiose
Nominative besidžiaugdavęs
(džiaugdavęsis)
besidžiaugdavusi
(džiaugdavusis)
besidžiaugdavę
(džiaugdavęsi)
besidžiaugdavusios
(džiaugdavusiosi)
Genitive besidžiaugdavusio besidžiaugdavusios besidžiaugdavusių besidžiaugdavusių
Dative besidžiaugdavusiam besidžiaugdavusiai besidžiaugdavusiems besidžiaugdavusioms
Accusative besidžiaugdavusį besidžiaugdavusią besidžiaugdavusius besidžiaugdavusias
Instrumental besidžiaugdavusiu besidžiaugdavusia besidžiaugdavusiais besidžiaugdavusiomis
Locative besidžiaugdavusiame besidžiaugdavusioje besidžiaugdavusiuose besidžiaugdavusiose
Nominative besidžiaugsiantis
(džiaugsiąsis)
besidžiaugsianti
(džiaugsiantis)
besidžiaugsiantys
(džiaugsiąsi)
besidžiaugsiančios
(džiaugsiančiosi)
Genitive besidžiaugsiančio besidžiaugsiančios besidžiaugsiančių besidžiaugsiančių
Dative besidžiaugsiančiam besidžiaugsiančiai besidžiaugsiantiems besidžiaugsiančioms
Accusative besidžiaugsiantį besidžiaugsiančią besidžiaugsiančius besidžiaugsiančias
Instrumental besidžiaugsiančiu besidžiaugsiančia besidžiaugsiančiais besidžiaugsiančiomis
Locative besidžiaugsiančiame besidžiaugsiančioje besidžiaugsiančiuose besidžiaugsiančiose
Nominative besidžiaugiamas besidžiaugiama besidžiaugiami besidžiaugiamos
Genitive besidžiaugiamo besidžiaugiamos besidžiaugiamų besidžiaugiamų
Dative besidžiaugiamam besidžiaugiamai besidžiaugiamiems besidžiaugiamoms
Accusative besidžiaugiamą besidžiaugiamą besidžiaugiamus besidžiaugiamas
Instrumental besidžiaugiamu besidžiaugiama besidžiaugiamais besidžiaugiamomis
Locative besidžiaugiamame besidžiaugiamoje besidžiaugiamuose besidžiaugiamose
Nominative besidžiaugtas besidžiaugta besidžiaugti besidžiaugtos
Genitive besidžiaugto besidžiaugtos besidžiaugtų besidžiaugtų
Dative besidžiaugtam besidžiaugtai besidžiaugtiems besidžiaugtoms
Accusative besidžiaugtą besidžiaugtą besidžiaugtus besidžiaugtas
Instrumental besidžiaugtu besidžiaugta besidžiaugtais besidžiaugtomis
Locative besidžiaugtame besidžiaugtoje besidžiaugtuose besidžiaugtose
Nominative besidžiaugsimas besidžiaugsima besidžiaugsimi besidžiaugsimos
Genitive besidžiaugsimo besidžiaugsimos besidžiaugsimų besidžiaugsimų
Dative besidžiaugsimam besidžiaugsimai besidžiaugsimiems besidžiaugsimoms
Accusative besidžiaugsimą besidžiaugsimą besidžiaugsimus besidžiaugsimas
Instrumental besidžiaugsimu besidžiaugsima besidžiaugsimais besidžiaugsimomis
Locative besidžiaugsimame besidžiaugsimoje besidžiaugsimuose besidžiaugsimose
Nominative besidžiaugtinas besidžiaugtina besidžiaugtini besidžiaugtinos
Genitive besidžiaugtino besidžiaugtinos besidžiaugtinų besidžiaugtinų
Dative besidžiaugtinam besidžiaugtinai besidžiaugtiniems besidžiaugtinoms
Accusative besidžiaugtiną besidžiaugtiną besidžiaugtinus besidžiaugtinas
Instrumental besidžiaugtinu besidžiaugtina besidžiaugtinais besidžiaugtinomis
Locative besidžiaugtiname besidžiaugtinoje besidžiaugtinuose besidžiaugtinose
džiaugdamasis
(besidžiaugdamas)
džiaugdamasi
(besidžiaugdama)
džiaugdamiesi
(besidžiaugdami)
džiaugdamosi
(besidžiaugdamos)