Paradigm (pagrindinė forma): matyti, mato, matė (RDF)

(I) matau
Tu (You) matai
Jis/Ji (He/She) mato
Mes (We) matome
Jūs (You) matote
Jie/Jos (They) mato
(I) mačiau
Tu (You) matei
Jis/Ji (He/She) matė
Mes (We) matėme
Jūs (You) matėte
Jie/Jos (They) matė
(I) matydavau
Tu (You) matydavai
Jis/Ji (He/She) matydavo
Mes (We) matydavome
Jūs (You) matydavote
Jie/Jos (They) matydavo
(I) matysiu
Tu (You) matysi
Jis/Ji (He/She) matys
Mes (We) matysime
Jūs (You) matysite
Jie/Jos (They) matys
(I) matyčiau
Tu (You) matytum
Jis/Ji (He/She) matytų
Mes (We) matytumėme
Jūs (You) matytumėte
Jie/Jos (They) matytų
(I) -
Tu (You) matyk
Jis/Ji (He/She) -
Mes (We) matykime
Jūs (You) matykite
Jie/Jos (They) -
Nominative matantis
(matąs)
matanti matantys
(matą)
matančios
Genitive matančio matančios matančių matančių
Dative matančiam matančiai matantiems matančioms
Accusative matantį matančią matančius matančias
Instrumental matančiu matančia matančiais matančiomis
Locative matančiame matančioje matančiuose matančiose
Nominative matęs mačiusi matę mačiusios
Genitive mačiusio mačiusios mačiusių mačiusių
Dative mačiusiam mačiusiai mačiusiems mačiusioms
Accusative mačiusį mačiusią mačiusius mačiusias
Instrumental mačiusiu mačiusia mačiusiais mačiusiomis
Locative mačiusiame mačiusioje mačiusiuose mačiusiose
Nominative matydavęs matydavusi matydavę matydavusios
Genitive matydavusio matydavusios matydavusių matydavusių
Dative matydavusiam matydavusiai matydavusiems matydavusioms
Accusative matydavusį matydavusią matydavusius matydavusias
Instrumental matydavusiu matydavusia matydavusiais matydavusiomis
Locative matydavusiame matydavusioje matydavusiuose matydavusiose
Nominative matysiantis
(matysiąs)
matysianti matysiantys
(matysią)
matysiančios
Genitive matysiančio matysiančios matysiančių matysiančių
Dative matysiančiam matysiančiai matysiantiems matysiančioms
Accusative matysiantį matysiančią matysiančius matysiančias
Instrumental matysiančiu matysiančia matysiančiais matysiančiomis
Locative matysiančiame matysiančioje matysiančiuose matysiančiose
Nominative matomas matoma matomi matomos
Genitive matomo matomos matomų matomų
Dative matomam matomai matomiems matomoms
Accusative matomą matomą matomus matomas
Instrumental matomu matoma matomais matomomis
Locative matomame matomoje matomuose matomose
Nominative matytas matyta matyti matytos
Genitive matyto matytos matytų matytų
Dative matytam matytai matytiems matytoms
Accusative matytą matytą matytus matytas
Instrumental matytu matyta matytais matytomis
Locative matytame matytoje matytuose matytose
Nominative matysimas matysima matysimi matysimos
Genitive matysimo matysimos matysimų matysimų
Dative matysimam matysimai matysimiems matysimoms
Accusative matysimą matysimą matysimus matysimas
Instrumental matysimu matysima matysimais matysimomis
Locative matysimame matysimoje matysimuose matysimose
Nominative matytinas matytina matytini matytinos
Genitive matytino matytinos matytinų matytinų
Dative matytinam matytinai matytiniems matytinoms
Accusative matytiną matytiną matytinus matytinas
Instrumental matytinu matytina matytinais matytinomis
Locative matytiname matytinoje matytinuose matytinose
matydamas matydama matydami matydamos